SPILLBERICHT - NR MATCH MA082 - 21776
 
HEEM GAASCHT HAL DATUM ZIT
JUNGLINSTER 1 ETTELBRUCK 1 Centre Polyvalent Gaston Stein 10/01/2016 11:00
  HEEM GAASCHT 1.
Saatz
2.
Saatz
3.
Saatz
Punkten-
total
Stz Spill
 1.HD   059 SCHARPANTGEN PHILIPPE  022 OLSEN TOBIAS  22  20  22  24  21  19  65  63  2  1  1  0
 041 KUGELER JASON  032 DUHR JULIEN
 2.HD         0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
     
 DD   094 DEMEUSY ELYNA     21  0  21  0  0  0  42  0  2  0  1  0
 109 SONDE ANAS   
 1.HE   059 SCHARPANTGEN PHILIPPE  022 OLSEN TOBIAS  21  23  15  21  0  0  36  44  0  2  0  1
 2.HE         0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 DE   094 DEMEUSY ELYNA  027 WIRTHOR ELENI  21  12  21  4  0  0  42  16  2  0  1  0
 3.HE         0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 DMX   028 SZYMANIAK CAMILLE  027 WIRTHOR ELENI  21  13  21  9  0  0  42  22  2  0  1  0
 041 KUGELER JASON  032 DUHR JULIEN
TOTAL: 227 145 8 3 4 1

  Heemspiller  Klas.  Lizenz  O. +/-  +/-  N. +/-  N. Kl.  Gaaschtspiller  Klas.  Lizenz  O. +/-  +/-  N. +/-  N. Kl. 
 H1  SCHARPANTGEN PHILIPPE  D30  18.059  3.25  -1.5  1.75    OLSEN TOBIAS  D35  17.022  2  2  4   
 H2  KUGELER JASON  D35  18.041  3.5  1  4.5    DUHR JULIEN  D35  17.032  0  0  0   
 H3               
 H4               
 H5               
 D1  DEMEUSY ELYNA  D30  18.094  1.75  0  1.75    WIRTHOR ELENI  D35  17.027  0.5  0  0.5   
 D2  SONDE ANAS  D35  18.109  10.5  0  10.5          
 D3  SZYMANIAK CAMILLE  D30  18.028  6.5  0.5  7