SPILLBERICHT - NR MATCH MA033 - 14235
 
HEEM GAASCHT HAL DATUM ZÄIT
JUNGLINSTER 1 ETTELBRUCK 1 Centre Gaston Stein 15/10/2006 10:30
  HEEM GAASCHT 1.
Saatz
2.
Saatz
3.
Saatz
Punkten-
total
Sätz Spill
 1.HD   135 STEBERL ANTOINE     21  0  21  0        42  0  2  0  1  0
 117 WOIDEMANN FREDERIK   
 2.HD                           0  0  0  0  0  0
     
 DD   150 GOEDERT MARIE  059 MAYER VICKY  5  21  4  21        9  42  0  2  0  1
 149 STEBERL MARIE  109 WEBER JOANNE
 1.HE   151 SZTURMA MAXIME  025 SCHILTZ CHRISTIAN  21  10  21  8        42  18  2  0  1  0
 2.HE                           0  0  0  0  0  0
 DE   150 GOEDERT MARIE  059 MAYER VICKY  21  19  17  21  12  21  50  61  1  2  0  1
 3.HE                           0  0  0  0  0  0
 DMX   149 STEBERL MARIE  109 WEBER JOANNE  10  21  17  21        27  42  0  2  0  1
 117 WOIDEMANN FREDERIK  025 SCHILTZ CHRISTIAN
TOTAL: 170 163 5 6 2 3

  Heemspiller  Klas.  Lizenz  O. +/-  +/-  N. +/-  N. Kl.  Gaaschtspiller  Klas.  Lizenz  O. +/-  +/-  N. +/-  N. Kl. 
 H1  STEBERL ANTOINE  D35  18.135  4  0  4    SCHILTZ CHRISTIAN  D30  17.025  -4  -1.5  -5.5   
 H2  WOIDEMANN FREDERIK  D35  18.117  6  0  6          
 H3  SZTURMA MAXIME  D35  18.151  3  2  5          
 H4               
 H5               
 D1  GOEDERT MARIE  D35  18.150  3  0  3    MAYER VICKY  D35  17.059  6  2  8   
 D2  STEBERL MARIE  D35  18.149  2  0  2    WEBER JOANNE  D35  17.109  10  1.5  11.5   
 D3