SPILLBERICHT - NR MATCH MA073 - 14251
 
HEEM GAASCHT HAL DATUM ZÄIT
SCHIFFLANGE 2 ETTELBRUCK 1 Ecole A. Wingert 25/11/2006 17:00
  HEEM GAASCHT 1.
Saatz
2.
Saatz
3.
Saatz
Punkten-
total
Sätz Spill
 1.HD   143 SERARCANGELI YANN  025 SCHILTZ CHRISTIAN  21  8  21  7        42  15  2  0  1  0
 133 MICHELI CARLO  118 D ARRIGO ALESSIO
 2.HD                           0  0  0  0  0  0
     
 DD   139 FEIEREISEN SANDY  059 MAYER VICKY  9  21  4  21        13  42  0  2  0  1
 150 CHARDOME KIM  109 WEBER JOANNE
 1.HE   133 MICHELI CARLO  118 D ARRIGO ALESSIO  21  5  21  1        42  6  2  0  1  0
 2.HE                           0  0  0  0  0  0
 DE   111 LUCIUS KELLY  059 MAYER VICKY  21  5  21  5        42  10  2  0  1  0
 3.HE                           0  0  0  0  0  0
 DMX   111 LUCIUS KELLY  109 WEBER JOANNE  21  7  21  8        42  15  2  0  1  0
 143 SERARCANGELI YANN  025 SCHILTZ CHRISTIAN
TOTAL: 181 88 8 2 4 1

  Heemspiller  Klas.  Lizenz  O. +/-  +/-  N. +/-  N. Kl.  Gaaschtspiller  Klas.  Lizenz  O. +/-  +/-  N. +/-  N. Kl. 
 H1  SERARCANGELI YANN  D30  08.143  3  0  3    SCHILTZ CHRISTIAN  D35  17.025  0  0  0   
 H2  MICHELI CARLO  D30  08.133  0  0  0    D ARRIGO ALESSIO  D35  17.118  0  0  0   
 H3               
 H4               
 H5               
 D1  FEIEREISEN SANDY  D35  08.139  0  0  0    MAYER VICKY  D35  17.059  10  1  11   
 D2  CHARDOME KIM  D35  08.150  1  0  1    WEBER JOANNE  D35  17.109  11.5  1  0.5  D30 
 D3  LUCIUS KELLY  D30  08.111  9  0  9