SPILLBERICHT - NR MATCH MA103 - 14263
 
HEEM GAASCHT HAL DATUM ZÄIT
ETTELBRUCK 1 JUNGLINSTER 1 Centre Sportif Deich - Ettelbruck 28/01/2007 10:00
  HEEM GAASCHT 1.
Saatz
2.
Saatz
3.
Saatz
Punkten-
total
Sätz Spill
 1.HD   025 SCHILTZ CHRISTIAN  135 STEBERL ANTOINE  16  21  16  21        32  42  0  2  0  1
 118 D ARRIGO ALESSIO  151 SZTURMA MAXIME
 2.HD                           0  0  0  0  0  0
     
 DD   109 WEBER JOANNE  149 STEBERL MARIE  21  6  21  14        42  20  2  0  1  0
 059 MAYER VICKY  150 GOEDERT MARIE
 1.HE   118 D ARRIGO ALESSIO  151 SZTURMA MAXIME  15  21  15  21        30  42  0  2  0  1
 2.HE                           0  0  0  0  0  0
 DE   109 WEBER JOANNE  150 GOEDERT MARIE  17  21  21  16  19  21  57  58  1  2  0  1
 3.HE                           0  0  0  0  0  0
 DMX   059 MAYER VICKY  149 STEBERL MARIE  21  11  16  21  18  21  55  53  1  2  0  1
 025 SCHILTZ CHRISTIAN  135 STEBERL ANTOINE
TOTAL: 216 215 4 8 1 4

  Heemspiller  Klas.  Lizenz  O. +/-  +/-  N. +/-  N. Kl.  Gaaschtspiller  Klas.  Lizenz  O. +/-  +/-  N. +/-  N. Kl. 
 H1  SCHILTZ CHRISTIAN  D35  17.025  0  0  0    STEBERL ANTOINE  D35  18.135  6  2  8   
 H2  D ARRIGO ALESSIO  D35  17.118  5  0  5    SZTURMA MAXIME  D35  18.151  9  2  11   
 H3               
 H4               
 H5               
 D1  WEBER JOANNE  D30  17.109  0.5  -1.5  -1    STEBERL MARIE  D35  18.149  5  1  6   
 D2  MAYER VICKY  D35  17.059  11  0.5  11.5    GOEDERT MARIE  D35  18.150  11.5  2  1.5  D30 
 D3