SPILLBERICHT - NR MATCH BB062 - 13992
 
HEEM GAASCHT HAL DATUM ZÄIT
ETTELBRUCK 1 JUNGLINSTER 2 Centre Sportif Deich - Ettelbruck 19/11/2006 09:30
  HEEM GAASCHT 1.
Saatz
2.
Saatz
3.
Saatz
Punkten-
total
Sätz Spill
 1.HD   016 REDING GEORGES  013 BERSCHEID ALAIN  21  11  21  16        42  27  2  0  1  0
 022 STOLWIJK MARC  046 SONDERSKOV MICHAEL
 2.HD   099 MIGUEL PEDRO  023 FEDERSPIEL PASCAL  21  8  21  3        42  11  2  0  1  0
 115 BIS MANOU  130 CARDOSO ALEXIS
 DD   116 PIERRET ANGÉLIQUE  005 DRAUT LYNN  21  15  21  12        42  27  2  0  1  0
 117 MEURISSE DAMIENNE  061 MERGEN PASCALE
 1.HE   016 REDING GEORGES  013 BERSCHEID ALAIN  21  9  21  8        42  17  2  0  1  0
 2.HE   099 MIGUEL PEDRO  130 CARDOSO ALEXIS  21  14  21  9        42  23  2  0  1  0
 DE   116 PIERRET ANGÉLIQUE  061 MERGEN PASCALE  21  3  21  7        42  10  2  0  1  0
 3.HE   033 HOFFMANN DIMITRI  023 FEDERSPIEL PASCAL  21  11  21  3        42  14  2  0  1  0
 DMX   117 MEURISSE DAMIENNE  005 DRAUT LYNN  21  15  19  21  21  19  61  55  2  1  1  0
 022 STOLWIJK MARC  046 SONDERSKOV MICHAEL
TOTAL: 355 184 16 1 8 0

  Heemspiller  Klas.  Lizenz  O. +/-  +/-  N. +/-  N. Kl.  Gaaschtspiller  Klas.  Lizenz  O. +/-  +/-  N. +/-  N. Kl. 
 H1  REDING GEORGES  A05  17.016  -3  0  -3    BERSCHEID ALAIN  B15  18.013  -2  0  -2   
 H2  STOLWIJK MARC  A05  17.022  4  0  4    SONDERSKOV MICHAEL  C20  18.046  3  0  3   
 H3  MIGUEL PEDRO  A05  17.099  1.25  0  1.25    FEDERSPIEL PASCAL  D30  18.023  4  0  4   
 H4  BIS MANOU  B15  17.115  4.75  0  4.75    CARDOSO ALEXIS  D30  18.130  8  0  8   
 H5  HOFFMANN DIMITRI  B15  17.033  0  0  0          
 D1  PIERRET ANGÉLIQUE  A05  17.116  1.5  0  1.5    DRAUT LYNN  B15  18.005  7  0  7   
 D2  MEURISSE DAMIENNE  A05  17.117  3  0  3    MERGEN PASCALE  C20  18.061  4  0  4   
 D3