SPILLBERICHT - NR MATCH SA023 - 13860
 
HEEM GAASCHT HAL DATUM Z─IT
ETTELBRUCK 1 HOBSCHEID 1 Centre Sportif Deich - Ettelbruck 08/10/2006 10:00
  HEEM GAASCHT 1.
Saatz
2.
Saatz
3.
Saatz
Punkten-
total
Sńtz Spill
 1.HD   032 MAYER NICOLAS     21  0  21  0        42  0  2  0  1  0
 039 SCHILTZ JEFF   
 2.HD                           0  0  0  0  0  0
     
 DD   044 ECKERT ISABELLE  037 THIRY KIM  21  4  21  3        42  7  2  0  1  0
 078 GOEDERT ANNE-MARIE  084 MARTIN CHLO╔
 1.HE   039 SCHILTZ JEFF  052 REISER JO╔  21  7  21  5        42  12  2  0  1  0
 2.HE                           0  0  0  0  0  0
 DE   044 ECKERT ISABELLE  037 THIRY KIM  21  2  21  2        42  4  2  0  1  0
 3.HE                           0  0  0  0  0  0
 DMX   078 GOEDERT ANNE-MARIE  084 MARTIN CHLO╔  21  5  21  11        42  16  2  0  1  0
 032 MAYER NICOLAS  052 REISER JO╔
TOTAL: 210 39 10 0 5 0

  Heemspiller  Klas.  Lizenz  O. +/-  +/-  N. +/-  N. Kl.  Gaaschtspiller  Klas.  Lizenz  O. +/-  +/-  N. +/-  N. Kl. 
 H1  MAYER NICOLAS  D30  17.032  2.5  0  2.5    REISER JO╔  D35  21.052  0  0  0   
 H2  SCHILTZ JEFF  D30  17.039  11.5  0  11.5          
 H3               
 H4               
 H5               
 D1  ECKERT ISABELLE  D30  17.044  2.5  0  2.5    THIRY KIM  D35  21.037  1  0  1   
 D2  GOEDERT ANNE-MARIE  D30  17.078  10.5  0  10.5    MARTIN CHLO╔  D35  21.084  0  0  0   
 D3