SPILLBERICHT - NR MATCH BB062 - 15704
 
HEEM GAASCHT HAL DATUM ZÄIT
RESIDENCE WALFER 1 ETTELBRUCK 1 Hall Bereldange 22/11/2009 09:30
  HEEM GAASCHT 1.
Saatz
2.
Saatz
3.
Saatz
Punkten-
total
Sätz Spill
 1.HD   007 CASEIRO MANUEL  057 BOUCHER JEAN-LOUIS  15  21  16  21        31  42  0  2  0  1
 003 RUPPERT DANIEL  003 GLOVER ASHLEY
 2.HD   078 FELTZ PIETER  099 MIGUEL PEDRO  21  16  13  21  15  21  49  58  1  2  0  1
 034 BRACHMOND CLAUDE  093 HOCK PATRICK
 DD   004 DIEDERT LIZZY  117 MEURISSE DAMIENNE  17  21  17  21        34  42  0  2  0  1
 019 HERTGES JANOU  058 THIELEMANS NATHALIE
 1.HE   007 CASEIRO MANUEL  099 MIGUEL PEDRO  21  15  8  21  21  19  50  55  2  1  1  0
 2.HE   003 RUPPERT DANIEL  003 GLOVER ASHLEY  21  17  21  5        42  22  2  0  1  0
 DE   004 DIEDERT LIZZY  117 MEURISSE DAMIENNE  21  16  21  18        42  34  2  0  1  0
 3.HE   078 FELTZ PIETER  093 HOCK PATRICK  21  12  19  21  21  9  61  42  2  1  1  0
 DMX   019 HERTGES JANOU  058 THIELEMANS NATHALIE  6  21  12  21        18  42  0  2  0  1
 034 BRACHMOND CLAUDE  057 BOUCHER JEAN-LOUIS
TOTAL: 327 337 9 10 4 4

  Heemspiller  Klas.  Lizenz  O. +/-  +/-  N. +/-  N. Kl.  Gaaschtspiller  Klas.  Lizenz  O. +/-  +/-  N. +/-  N. Kl. 
 H1  CASEIRO MANUEL  B10  05.007  0  1  1    BOUCHER JEAN-LOUIS  A05  17.057  8.5  1  9.5   
 H2  RUPPERT DANIEL  B10  05.003  -2.5  -1  -3.5    GLOVER ASHLEY  B15  17.003  0  1  1   
 H3  FELTZ PIETER  B15  05.078  0  -0.5  -0.5    MIGUEL PEDRO  A05  17.099  -1  -1.5  -2.5   
 H4  BRACHMOND CLAUDE  C25  05.034  0.5  -0.5  0    HOCK PATRICK  C25  17.093  5  0.5  5.5   
 H5               
 D1  DIEDERT LIZZY  B15  05.004  3.5  3  6.5    MEURISSE DAMIENNE  A05  17.117  -4  -3  0  B10 
 D2  HERTGES JANOU  B15  05.019  4.25  0  4.25    THIELEMANS NATHALIE  B10  17.058  -5  0  -5   
 D3