SPILLBERICHT - NR MATCH SB011 - 15451
 
HEEM GAASCHT HAL DATUM ZÄIT
FEELEN 1 ETTELBRUCK 1 Hall Sportif - Niederfeulen 27/09/2009 10:00
  HEEM GAASCHT 1.
Saatz
2.
Saatz
3.
Saatz
Punkten-
total
Sätz Spill
 1.HD   072 LANTER TOM  118 D ARRIGO ALESSIO  21  17  21  14        42  31  2  0  1  0
 077 WAGNER POL  025 SCHILTZ CHRISTIAN
 2.HD                           0  0  0  0  0  0
     
 DD   071 OLINGER JIL  028 OBERLINKELS JULIE  21  16  21  16        42  32  2  0  1  0
 020 LIU YING-MEI  027 JACOBY SOPHIE
 1.HE   072 LANTER TOM  118 D ARRIGO ALESSIO  21  11  21  11        42  22  2  0  1  0
 2.HE                           0  0  0  0  0  0
 DE   020 LIU YING-MEI  028 OBERLINKELS JULIE  21  10  19  21  21  12  61  43  2  1  1  0
 3.HE                           0  0  0  0  0  0
 DMX   071 OLINGER JIL  027 JACOBY SOPHIE  21  14  21  15        42  29  2  0  1  0
 014 MERGEN BOB  025 SCHILTZ CHRISTIAN
TOTAL: 229 157 10 1 5 0

  Heemspiller  Klas.  Lizenz  O. +/-  +/-  N. +/-  N. Kl.  Gaaschtspiller  Klas.  Lizenz  O. +/-  +/-  N. +/-  N. Kl. 
 H1  LANTER TOM  D30  06.072  -1  2  1    D ARRIGO ALESSIO  D30  17.118  0.75  -2  -1.25   
 H2  WAGNER POL  D30  06.077  -0.5  1  0.5    SCHILTZ CHRISTIAN  D30  17.025  -3  -2.5  -5.5   
 H3  MERGEN BOB  D35  06.014  0  1.5  1.5          
 H4               
 H5               
 D1  OLINGER JIL  D35  06.071  10  2  0  D30  OBERLINKELS JULIE  D35  17.028  9.75  0  9.75   
 D2  LIU YING-MEI  D30  06.020  -1  0.5  -0.5    JACOBY SOPHIE  D35  17.027  4  0  4   
 D3