SPILLBERICHT - NR MATCH BB033 - 17170
 
HEEM GAASCHT HAL DATUM ZÄIT
IZEG 2 ETTELBRUCK 1 Hall sportif Holleschbierg 15/10/2011 15:00
  HEEM GAASCHT 1.
Saatz
2.
Saatz
3.
Saatz
Punkten-
total
Sätz Spill
 1.HD   054 LANNERS MARC  099 MIGUEL PEDRO  21  6  21  15        42  21  2  0  1  0
 026 NEUMANN VICTOR  025 SCHILTZ CHRISTIAN
 2.HD   072 GOLDSCHMIT LAURENT  003 GLOVER ASHLEY  14  21  14  21        28  42  0  2  0  1
 089 HOEROLD MAURICE  103 LEVITIN MAXIM
 DD   106 REINERS SOPHIE  008 SCHMIT CARINE  21  7  21  6        42  13  2  0  1  0
 164 NEUMANN ISABELLE  026 CROISE SARAH
 1.HE   054 LANNERS MARC  099 MIGUEL PEDRO  19  21  21  19  21  11  61  51  2  1  1  0
 2.HE   026 NEUMANN VICTOR  103 LEVITIN MAXIM  18  21  13  21        31  42  0  2  0  1
 DE   106 REINERS SOPHIE  026 CROISE SARAH  21  5  21  2        42  7  2  0  1  0
 3.HE   089 HOEROLD MAURICE  025 SCHILTZ CHRISTIAN  21  13  22  20        43  33  2  0  1  0
 DMX   164 NEUMANN ISABELLE  008 SCHMIT CARINE  21  18  18  21  21  10  60  49  2  1  1  0
 072 GOLDSCHMIT LAURENT  003 GLOVER ASHLEY
TOTAL: 349 258 12 6 6 2

  Heemspiller  Klas.  Lizenz  O. +/-  +/-  N. +/-  N. Kl.  Gaaschtspiller  Klas.  Lizenz  O. +/-  +/-  N. +/-  N. Kl. 
 H1  LANNERS MARC  A05  12.054  3.5  0  3.5    MIGUEL PEDRO  B10  17.099  -1.5  0  -1.5   
 H2  NEUMANN VICTOR  C20  12.026  11.5  0  11.5    SCHILTZ CHRISTIAN  D35  17.025  2.75  0  2.75   
 H3  GOLDSCHMIT LAURENT  B15  12.072  0.5  1  1.5    GLOVER ASHLEY  B15  17.003  0  -1  -1   
 H4  HOEROLD MAURICE  D30  12.089  14.25  0  14.25    LEVITIN MAXIM  B10  17.103  -2.5  0  -2.5   
 H5               
 D1  REINERS SOPHIE  C20  12.106  0.5  0.5  1    SCHMIT CARINE  B15  17.008  0.75  -1.5  -0.75   
 D2  NEUMANN ISABELLE  B15  12.164  9.5  1.5  11    CROISE SARAH  D35  17.026  5  0  5   
 D3