SPILLBERICHT - NR MATCH 4B091 - 17424
 
HEEM GAASCHT HAL DATUM ZÄIT
ETTELBRUCK 2 WEILER-LA-TOUR 3 Centre Sportif Deich - Ettelbruck 18/12/2011 10:00
  HEEM GAASCHT 1.
Saatz
2.
Saatz
3.
Saatz
Punkten-
total
Sätz Spill
 1.HD   003 GLOVER ASHLEY  077 JEANPAUL DAVID  21  14  22  20        43  34  2  0  1  0
 039 SCHILTZ JEFF  080 LECUYER QUENTIN
 2.HD   127 ZANDER LARS  084 GAASCH STEVE  21  13  21  15        42  28  2  0  1  0
 093 HOCK PATRICK  043 MOYRET ALEXANDRE
 DD   044 ECKERT ISABELLE  083 PEREIRA BENTO CIDALIA  21  6  21  11        42  17  2  0  1  0
 028 OBERLINKELS JULIE  086 ANDRADE FIGUEIREDO HELENA
 1.HE   003 GLOVER ASHLEY  080 LECUYER QUENTIN  21  19  13  21  21  17  55  57  2  1  1  0
 2.HE   093 HOCK PATRICK  084 GAASCH STEVE  21  18  21  12        42  30  2  0  1  0
 DE   028 OBERLINKELS JULIE  083 PEREIRA BENTO CIDALIA  21  13  21  10        42  23  2  0  1  0
 3.HE   025 SCHILTZ CHRISTIAN  043 MOYRET ALEXANDRE  18  21  21  17  21  16  60  54  2  1  1  0
 DMX   044 ECKERT ISABELLE  078 MERTES ELISABETH  21  12  21  15        42  27  2  0  1  0
 039 SCHILTZ JEFF  077 JEANPAUL DAVID
TOTAL: 368 270 16 2 8 0

  Heemspiller  Klas.  Lizenz  O. +/-  +/-  N. +/-  N. Kl.  Gaaschtspiller  Klas.  Lizenz  O. +/-  +/-  N. +/-  N. Kl. 
 H1  GLOVER ASHLEY  B15  17.003  0  0  0    JEANPAUL DAVID  D30  24.077  8.75  0  8.75   
 H2  SCHILTZ JEFF  C25  17.039  -3.25  0  -3.25    LECUYER QUENTIN  D35  24.080  10  0  10   
 H3  ZANDER LARS  B15  17.127  -4.5  0  -4.5    GAASCH STEVE  D35  24.084  13.25  0  13.25   
 H4  HOCK PATRICK  C25  17.093  6  0  6    MOYRET ALEXANDRE  D35  24.043  11.75  0  11.75   
 H5  SCHILTZ CHRISTIAN  D35  17.025  7.25  1  8.25          
 D1  ECKERT ISABELLE  C25  17.044  4  0.5  4.5    PEREIRA BENTO CIDALIA  D35  24.083  2.5  0  2.5   
 D2  OBERLINKELS JULIE  D35  17.028  2  1.5  3.5    ANDRADE FIGUEIREDO HELENA  D35  24.086  0  0  0   
 D3         MERTES ELISABETH  D35  24.078  11.75  0  11.75