SPILLBERICHT - NR MATCH 4B102 - 17430
 
HEEM GAASCHT HAL DATUM ZÄIT
ETTELBRUCK 2 DIFFERDANGE 2 Centre Sportif Deich - Ettelbruck 08/01/2012 10:00
  HEEM GAASCHT 1.
Saatz
2.
Saatz
3.
Saatz
Punkten-
total
Sätz Spill
 1.HD   127 ZANDER LARS  075 KAYSER GILLES  21  6  21  4        42  10  2  0  1  0
 093 HOCK PATRICK  047 FRANTZEN RENÉ
 2.HD   025 SCHILTZ CHRISTIAN  045 WOHL CHAREL  18  21  21  16  21  23  60  60  1  2  0  1
 089 THEIN BOB  089 PICCATTI GIANNI
 DD      053 GIACOMETTI LARA  0  21  0  21        0  42  0  2  0  1
    078 FRANCINELLA LUANA
 1.HE   127 ZANDER LARS  047 FRANTZEN RENÉ  21  8  21  6        42  14  2  0  1  0
 2.HE   025 SCHILTZ CHRISTIAN  045 WOHL CHAREL  21  19  21  14        42  33  2  0  1  0
 DE      053 GIACOMETTI LARA  0  21  0  21        0  42  0  2  0  1
 3.HE   089 THEIN BOB  089 PICCATTI GIANNI  21  11  21  8        42  19  2  0  1  0
 DMX   044 ECKERT ISABELLE  078 FRANCINELLA LUANA  21  8  21  8        42  16  2  0  1  0
 093 HOCK PATRICK  075 KAYSER GILLES
TOTAL: 270 236 11 6 5 3

  Heemspiller  Klas.  Lizenz  O. +/-  +/-  N. +/-  N. Kl.  Gaaschtspiller  Klas.  Lizenz  O. +/-  +/-  N. +/-  N. Kl. 
 H1  ZANDER LARS  B15  17.127  -4.5  0  -4.5    KAYSER GILLES  D30  13.075  2.75  0  2.75   
 H2  HOCK PATRICK  C25  17.093  6  0  6    FRANTZEN RENÉ  D35  13.047  6.25  0  6.25   
 H3  SCHILTZ CHRISTIAN  D35  17.025  8.25  1  9.25    WOHL CHAREL  D35  13.045  2  1  3   
 H4  THEIN BOB  D35  17.089  1.5  1  2.5    PICCATTI GIANNI  D35  13.089  1  1  2   
 H5               
 D1  ECKERT ISABELLE  C25  17.044  4.5  0  4.5    GIACOMETTI LARA  D30  13.053  3  0  3   
 D2         FRANCINELLA LUANA  D30  13.078  3.5  0  3.5   
 D3