SPILLBERICHT - NR MATCH SB013 - 16926
 
HEEM GAASCHT HAL DATUM ZÄIT
ETTELBRUCK 1 JUNGLINSTER 1 Centre Sportif Deich - Ettelbruck 02/10/2011 10:00
  HEEM GAASCHT 1.
Saatz
2.
Saatz
3.
Saatz
Punkten-
total
Sätz Spill
 1.HD   051 BERARDI MORENO  027 GREISCHER MIKE  14  21  7  21        21  42  0  2  0  1
 007 TRAUSCH DANIEL  074 SCHLESSER CHRISTOPHE
 2.HD                           0  0  0  0  0  0
     
 DD   055 KUGENER JIL  149 STEBERL MARIE  2  21  17  21        19  42  0  2  0  1
 120 KOHN JULIE  179 BETTI CAROLINE
 1.HE   051 BERARDI MORENO  027 GREISCHER MIKE  5  21  17  21        22  42  0  2  0  1
 2.HE                           0  0  0  0  0  0
 DE   120 KOHN JULIE  179 BETTI CAROLINE  2  21  3  21        5  42  0  2  0  1
 3.HE                           0  0  0  0  0  0
 DMX   055 KUGENER JIL  149 STEBERL MARIE  13  21  5  21        18  42  0  2  0  1
 007 TRAUSCH DANIEL  074 SCHLESSER CHRISTOPHE
TOTAL: 85 210 0 10 0 5

  Heemspiller  Klas.  Lizenz  O. +/-  +/-  N. +/-  N. Kl.  Gaaschtspiller  Klas.  Lizenz  O. +/-  +/-  N. +/-  N. Kl. 
 H1  BERARDI MORENO  D35  17.051  4.75  0  4.75    GREISCHER MIKE  D30  18.027  -3.5  0  -3.5   
 H2  TRAUSCH DANIEL  D35  17.007  1  0  1    SCHLESSER CHRISTOPHE  D30  18.074  9.5  0  9.5   
 H3               
 H4               
 H5               
 D1  KUGENER JIL  D30  17.055  -3.25  0  -3.25    STEBERL MARIE  C25  18.149  -1.25  0  -1.25   
 D2  KOHN JULIE  D35  17.120  0  0  0    BETTI CAROLINE  D30  18.179  1.5  0  1.5   
 D3