SPILLBERICHT - NR MATCH CA111 - 25908
 
HEEM GAASCHT HAL DATUM ZÄIT
ETTELBRUCK 1 WALDBELLEG 1 Hall Omnisports Frankie Hansen 28/01/2018 09:30
  HEEM GAASCHT 1.
Saatz
2.
Saatz
3.
Saatz
Punkten-
total
Sätz Spill
 1.HD   022 OLSEN TOBIAS  062 DE BOER BEN  18  21  22  20  21  13  61  54  2  1  1  0
 023 MARQUES DAVID PINTO  018 MOYEN LOUIS
 2.HD         0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
     
 DD         0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
     
 1.HE   022 OLSEN TOBIAS  062 DE BOER BEN  17  21  21  11  15  21  53  53  1  2  0  1
 2.HE         0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 DE   038 MIGUEL CATARINA  044 MOYEN JULIE  6  21  15  21  0  0  21  42  0  2  0  1
 3.HE         0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 DMX   038 MIGUEL CATARINA  044 MOYEN JULIE  15  21  19  21  0  0  34  42  0  2  0  1
 023 MARQUES DAVID PINTO  018 MOYEN LOUIS
TOTAL: 169 191 3 7 1 3

  Heemspiller  Klas.  Lizenz  O. +/-  +/-  N. +/-  N. Kl.  Gaaschtspiller  Klas.  Lizenz  O. +/-  +/-  N. +/-  N. Kl. 
 H1  OLSEN TOBIAS  D30  17.022  13  0.5  13.5    DE BOER BEN  D30  27.062  -7  -0.5  -7.5   
 H2  MARQUES DAVID PINTO  D30  17.023  8  1.5  9.5    MOYEN LOUIS  C25  27.018  1.5  -1.5  0   
 H3               
 H4               
 H5               
 D1  MIGUEL CATARINA  D30  17.038  1  0  1    MOYEN JULIE  C25  27.044  -5  0  -5   
 D2               
 D3