SPILLBERICHT - NR MATCH CC012 - 25521
 
HEEM GAASCHT HAL DATUM ZÄIT
ETTELBRUCK 1 KAYL 3 Hall Omnisports Frankie Hansen 08/10/2017 09:30
  HEEM GAASCHT 1.
Saatz
2.
Saatz
3.
Saatz
Punkten-
total
Sätz Spill
 1.HD   099 MIGUEL PEDRO  025 CHRISTOPHE STEVEN  11  21  23  25  0  0  34  46  0  2  0  1
 007 TRAUSCH DANIEL  082 WEBER KEVIN
 2.HD   039 SCHILTZ JEFF  102 SCHAACK MARC  22  20  21  18  0  0  43  38  2  0  1  0
 003 GLOVER ASHLEY  070 PONCET STEVENS
 DD   005 HOOGENHOUT CHRISTIANE  047 CHRISTOPHE SALLY  16  21  12  21  0  0  28  42  0  2  0  1
 049 GLOVER JOYCE  078 SERRANO JILL
 1.HE   099 MIGUEL PEDRO  025 CHRISTOPHE STEVEN  21  15  17  21  21  17  59  53  2  1  1  0
 2.HE   039 SCHILTZ JEFF  082 WEBER KEVIN  17  21  21  18  15  21  53  60  1  2  0  1
 DE   005 HOOGENHOUT CHRISTIANE  047 CHRISTOPHE SALLY  9  21  8  21  0  0  17  42  0  2  0  1
 3.HE   007 TRAUSCH DANIEL  070 PONCET STEVENS  16  21  11  21  0  0  27  42  0  2  0  1
 DMX   049 GLOVER JOYCE  078 SERRANO JILL  17  21  21  18  21  18  59  57  2  1  1  0
 003 GLOVER ASHLEY  102 SCHAACK MARC
TOTAL: 320 380 7 12 3 5

  Heemspiller  Klas.  Lizenz  O. +/-  +/-  N. +/-  N. Kl.  Gaaschtspiller  Klas.  Lizenz  O. +/-  +/-  N. +/-  N. Kl. 
 H1  MIGUEL PEDRO  B15  17.099  7.5  0.5  8    CHRISTOPHE STEVEN  B15  23.025  0.5  -0.5  0   
 H2  TRAUSCH DANIEL  C25  17.007  6.25  -1.5  4.75    WEBER KEVIN  C20  23.082  10.25  0.5  10.75   
 H3  SCHILTZ JEFF  C25  17.039  10  1  11    SCHAACK MARC  C20  23.102  1  -3.5  -2.5   
 H4  GLOVER ASHLEY  C20  17.003  7  3.5  10.5    PONCET STEVENS  C25  23.070  0  0  0   
 H5               
 D1  HOOGENHOUT CHRISTIANE  D35  17.005  1  0  1    CHRISTOPHE SALLY  C25  23.047  8.75  0  8.75   
 D2  GLOVER JOYCE  D35  17.049  6  2.5  8.5    SERRANO JILL  C20  23.078  2.25  -2.5  -0.25   
 D3