SPILLBERICHT - NR MATCH CC021 - 25524
 
HEEM GAASCHT HAL DATUM ZÄIT
AREL 2 ETTELBRUCK 1 Institut Cardijn-Lorraine (Aumôniers Travail) 15/10/2017 09:30
  HEEM GAASCHT 1.
Saatz
2.
Saatz
3.
Saatz
Punkten-
total
Sätz Spill
 1.HD   025 COOS KEVIN  099 MIGUEL PEDRO  15  21  10  21  0  0  25  42  0  2  0  1
 079 CLINQUART Frédéric  093 HOCK PATRICK
 2.HD   066 COLLIGNON Guillaume  003 GLOVER ASHLEY  19  21  18  21  0  0  37  42  0  2  0  1
 021 DERAVET FRANÇOIS  039 SCHILTZ JEFF
 DD   048 BOCLINVILLE CINDY  049 GLOVER JOYCE  14  21  10  21  0  0  24  42  0  2  0  1
 051 AVENIERE EMMA  058 THIELEMANS NATHALIE
 1.HE   025 COOS KEVIN  099 MIGUEL PEDRO  8  21  9  21  0  0  17  42  0  2  0  1
 2.HE   066 COLLIGNON Guillaume  039 SCHILTZ JEFF  13  21  11  21  0  0  24  42  0  2  0  1
 DE   048 BOCLINVILLE CINDY  049 GLOVER JOYCE  22  24  19  21  0  0  41  45  0  2  0  1
 3.HE   021 DERAVET FRANÇOIS  093 HOCK PATRICK  21  13  21  17  0  0  42  30  2  0  1  0
 DMX   051 AVENIERE EMMA  058 THIELEMANS NATHALIE  14  21  15  21  0  0  29  42  0  2  0  1
 079 CLINQUART Frédéric  003 GLOVER ASHLEY
TOTAL: 239 327 2 14 1 7

  Heemspiller  Klas.  Lizenz  O. +/-  +/-  N. +/-  N. Kl.  Gaaschtspiller  Klas.  Lizenz  O. +/-  +/-  N. +/-  N. Kl. 
 H1  COOS KEVIN  D30  26.025  2.5  0  2.5    MIGUEL PEDRO  B15  17.099  8  0  8   
 H2  CLINQUART Frédéric  D35  26.079  0  0  0    HOCK PATRICK  D30  17.093  0  -1  -1   
 H3  COLLIGNON Guillaume  D30  26.066  11.5  0  11.5    GLOVER ASHLEY  C20  17.003  10.5  0  10.5   
 H4  DERAVET FRANÇOIS  D30  26.021  1  1  2    SCHILTZ JEFF  C25  17.039  11  0  11   
 H5               
 D1  BOCLINVILLE CINDY  D30  26.048  0.5  -2.5  -2    GLOVER JOYCE  D35  17.049  8.5  2.5  11   
 D2  AVENIERE EMMA  D35  26.051  0.5  0  0.5    THIELEMANS NATHALIE  C20  17.058  -3.5  0.5  -3   
 D3