SPILLBERICHT - NR MATCH CC073 - 25546
 
HEEM GAASCHT HAL DATUM ZÄIT
SCHIFFLANGE 3 ETTELBRUCK 1 Ecole A. Wingert 10/12/2017 17:30
  HEEM GAASCHT 1.
Saatz
2.
Saatz
3.
Saatz
Punkten-
total
Sätz Spill
 1.HD   049 GOMES DANIEL  099 MIGUEL PEDRO  21  12  21  19  0  0  42  31  2  0  1  0
 084 STRELTSOV SIMON  093 HOCK PATRICK
 2.HD   133 MICHELI CARLO     21  0  21  0  0  0  42  0  2  0  1  0
 036 ZEIMET JERRY   
 DD   023 KASEL CHRISTIANE  058 THIELEMANS NATHALIE  21  6  21  7  0  0  42  13  2  0  1  0
 017 KOENIG NATHALIE  005 HOOGENHOUT CHRISTIANE
 1.HE   049 GOMES DANIEL  007 TRAUSCH DANIEL  21  9  21  9  0  0  42  18  2  0  1  0
 2.HE   084 STRELTSOV SIMON  093 HOCK PATRICK  21  11  21  19  0  0  42  30  2  0  1  0
 DE   017 KOENIG NATHALIE  005 HOOGENHOUT CHRISTIANE  21  7  21  5  0  0  42  12  2  0  1  0
 3.HE   133 MICHELI CARLO     21  0  21  0  0  0  42  0  2  0  1  0
 DMX   023 KASEL CHRISTIANE  058 THIELEMANS NATHALIE  21  15  19  21  14  21  54  57  1  2  0  1
 036 ZEIMET JERRY  099 MIGUEL PEDRO
TOTAL: 348 161 15 2 7 1

  Heemspiller  Klas.  Lizenz  O. +/-  +/-  N. +/-  N. Kl.  Gaaschtspiller  Klas.  Lizenz  O. +/-  +/-  N. +/-  N. Kl. 
 H1  GOMES DANIEL  C20  08.049  11.25  1  12.25    MIGUEL PEDRO  B15  17.099  11  -1  10   
 H2  STRELTSOV SIMON  C25  08.084  1.5  1  2.5    HOCK PATRICK  D30  17.093  3.5  -1  2.5   
 H3  MICHELI CARLO  C25  08.133  4  0  4    TRAUSCH DANIEL  C25  17.007  4.75  0  4.75   
 H4  ZEIMET JERRY  C25  08.036  -0.75  0  -0.75          
 H5               
 D1  KASEL CHRISTIANE  C25  08.023  9.25  1  10.25    THIELEMANS NATHALIE  C20  17.058  -5  -1  -6   
 D2  KOENIG NATHALIE  C25  08.017  -4.5  1  -3.5    HOOGENHOUT CHRISTIANE  D35  17.005  1  0  1   
 D3